Areál kostola

Priestranstvo pred chrámom zdobia 4 starodávne lipy, z ktorých dve sú také staré ako kostol. Pod lipami sú pristavané drevené lavičky. Nádvorie pred kostolom je upravené tak, aby vynikla architektúra dreveného chrámu. Pôvodne rozsiahlu trávnatú plochu, dnes už rozdeľuje cesta. V blízkosti kostola sa nachádza historický pamätný dom – evanjelická fara v Hronseku, kde v minulosti pôsobili a žili významní predstavitelia našich dejín ako Ján Simonides, Jozef Kelcer, August Horislav Krčméry. Budova evanjelickej fary dodnes slúži svojmu účelu. Zaujímavosťou je, že drevený artikulárny kostol v Hronseku bol miestom sobáša slávneho slovenského štúrovského básnika Andreja Sládkoviča.