Prehliadka kostola : denne od 10.00 – 17.00 hod.

Kontakt: Evanjelický a.v. farský úrad,

Kr?méryho 8,

976 31 Hronsek,

tel: + 421 48/ 418 81 65

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Odporú?anie: Objednajte si prehliadku kostola pár dní vopred.