Interiér kostola

Interiér chrámu pôsobí majestátnym dojmom, ktorý umocňuje dômyselne usporiadaný priestor pozostávajúci z centrálnej časti a bočných mohutných krídel s valenými klenbami. Klenby stropu tvorí smreková dosková konštrukcia. Z vnútra klenba kostola pripomína tvar prevrátenej lode. Centrálnu časť vymedzuje 12 točitých stĺpov, ktoré podopierajú štyri protestantské empory, zavesené nad priestorom ramien kríža. Lavice s vyrezávanými bočnicami sú umiestnené v dvoch úrovniach, na prízemí a na balkónoch vo všetkých štyroch bočných traktoch. Na chóroch sú lavice umiestnené terasovite – amfiteatrálne.

V minulosti sa v kostole udržiaval presný zasadací poriadok, ktorý sedenie na prízemí vyčlenil pre ženy a miesta na balkónoch boli zase určené mužom. Keďže na stavbe artikulárneho chrámu sa finančne podieľali zemepáni z celého okolia, osobitné miesta pre zemanov boli vyhradené v laviciach pri oknách, ktoré sa od ostatných skromnejších lavíc odlišujú drevenými opierkami po bokoch sedenia. Pre „dámy z kaštieľa“ bola určená lavica oddelená od priestoru drevenou presklenou stienkou s posuvnými okienkami. Vstup do tejto časti bol s osobitným, vedľajším vstupom. Jednoduché lavice, umiestnené pred prednými vyrezávanými čelami lavíc, boli tzv. dievocké na prízemí a na poschodí mládenecké.Dve bočné krídla sú rozdelené medzi obcami, vľavo od oltára - Veľká Lúka, Sliač, Hájniky, Rybára, vpravo - Hronsek, Vlkanová, Lukavica a Sampor.