Kostol dodnes plne slúži svojmu ú?elu. Dnes sa v priestoroch kostola vykonávajú cirkevné krsty, sobáše, pohreby, konfirmácie, služby Božie sa konajú každú nede?u, slávia sa tu i Vianoce, Ve?ká Noc ?i iné cirkevné sviatky. V?aka výbornej akustike sa kostol stáva dejiskom rôznych kultúrnych a spolo?enských akcií a koncertov. Kostol tiež slúži ako uvítacie a rokovacie miesto pre rôzne cirkevné návštevy, literárne podujatia a akcie – napr. literárne podujatie spojené s Andrejom Sládkovi?om, ke?že práve hronsecký evanjelický kostolík bol miestom sobáša tohto významného slovenského spisovate?a. Drevený artikulárny kostol v Hronseku je v sú?asnosti vyh?adávanou turistickou atrakciou. Každoro?ne kostol navštívia tisíce slovenských i zahrani?ných turistov.