Unesco

V júli 2008 bol drevený artikulárny kostol a zvonica v Hronseku zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedi?stva UNESCO. Tento projekt je zaregistrovaný pod názvom Drevená sakrálna architektúra v Karpatskom oblúku. Spolu s kostolom v Hronseku sa na zoznam svetového kultúrneho dedi?stva UNESCO zapísali aj rímsko-katolícke kostoly v Hervartove a Tvrdošíne, evanjelické artikulárne kostoly v Kežmarku a Leštinách, kostoly východného obradu v Bodružali, Ladomírovej a Ruskej Bystrej. Zaradenie dreveného artikulárneho kostola Hronsek do svetového kultúrneho dedi?stva UNESCO jednozna?ne pozitívne ovplyvnilo jeho existenciu a prispelo k udržaniu a rozvoju tejto jedine?nej kultúrnej pamiatky, ako aj k rozvoju cestovného ruchu v obci a regióne.

world heritigeunesco